História hlasovania

2 500 - 9 400 obyvateľov

1.

Modra

142982

9 401 - 15 500 obyvateľov

1.

Štúrovo

67259

15 501 - 21 500 obyvateľov

1.

Dolný Kubín

37957

21 501 - 32 000 obyvateľov

1.

Rimavská Sobota

204026

32 001 - 113 377 obyvateľov

1.

Komárno

62354

dekor