dekor

Otázky a odpovede

Sú už niekde Čistinky postavené?

Z prvého ročníka máme 5 víťazných miest – Modra, Dolný Kubín, Komárno, Štúrovo a Rimavská Sobota, kde už túto jar začíname s výstavbou. O jej priebehu a slávnostných otvoreniach budeme informovať na tejto stránke.

Od kedy do kedy prebieha hlasovanie?

Hlasovanie sa spustí 11.09.2023 (00:00:00) a ukončí sa 22.10.2023 (23:59:59) na stránke www.lidl.sk/cistinka

Čo potrebujem k tomu, aby som mohol hlasovať?

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“). Osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Hlasovanie prebieha na stránke www.lidl.sk/cistinka

Je potrebné sa do súťaže registrovať?

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci, preto je pred hlasovaním potrebné vykonať registráciu na stránke www.lidl.sk/cistinka. Registráciu je možné vykonať vyplnením formulára na stránke v zmysle uvedených pokynov.

Po úspešnej registrácii prostredníctvom registračného formulára a aktivácii účtu cez jednorazový SMS kód na unikátne slovenské telefónne číslo bude používateľ automaticky prihlásený až do manuálneho odhlásenia sa zo systému. Po odhlásení sa je potrebné sa prihlásiť pomocou jednorazového prihlasovacieho odkazu zaslaného na email, ktorý je platný 30 minút od odoslania.

Ako môžem hlasovať za svoje mesto alebo mestskú časť?

Hlasy je možné odovzdať na stránke súťaže www.lidl.sk/cistinka. V čase konania hlasovania je možné odovzdať maximálne 1 hlas v jeden kalendárny deň. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné. Pri odovzdaní hlasu je potrebné zvoliť mesto zo zapojených miest a mestských častí, ktoré daný deň váš hlas získa.

Koľko hlasov môžem odovzdať a ako často môžem hlasovať?

Jeden registrovaný hlasujúci môže v každom kalendárnom dni počas trvania súťaže odovzdať jeden hlas. Hlasovanie je registrovanému/prihlásenému hlasujúcemu umožnené každý kalendárny deň počas trvania súťaže.

Môžem zadať bonusový hlas?

Nie, v tomto ročníku súťaže bonusové hlasy nie je možné získať. Každý prihlásený hlasujúci môže každý kalendárny deň odovzdať iba 1 hlas.

Je hlasovanie bezplatné?

Áno, SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná a aj následné každodenné hlasovanie.

Prečo neviem nájsť svoje mesto, obec alebo mestskú časť?

Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. Samospráva mesta mala zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu Lidl Čistinky, a či sa do projektu zapojí a svoj záujem nám písomne potvrdiť. Záujem prejavilo 68 z celkovo 108 oslovených lokalít. Päť miest, ktoré získali Lidl Čistinku v prvom ročníku súťaže boli z oslovenia vylúčené.

Ako nájdem mesto, za ktoré chcem hlasovať?

Prostredníctvom hlasovacieho rámčeka je možné vybrať mesto, obec alebo mestskú časť (platí pre Bratislavu a Košice) a odovzdať svoj hlas. Do súťaže boli zaradené len tie mestá, obce a mestské časti, kde sa nachádza predajňa potravín Lidl, a ktoré zároveň potvrdili svoj záujem o súťaž písomným vyhlásením.

Prečo sa moje mesto nezapojilo?

Ak sa mesto, obec alebo mestská časť v zozname nenachádza, došlo zo strany zastupiteľstva k rozhodnutiu do súťaže sa nezapojiť. Pre zistenie konkrétnych dôvodov neúčasti v súťaži kontaktujte, prosím, priamo samosprávu mesta, obce alebo mestskej časti (platí pre Bratislavu a Košice).

Podľa čoho ste vyberali mestá v prvom ročníku?

Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. Samospráva mesta mala následne zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu Lidl Čistinky, a či sa do projektu zapojí. Svoj záujem potvrdili zapojené mestá písomne vyhlásením. Záujem prejavilo 92 z celkovo 116 oslovených lokalít.

Podľa čoho ste vyberali mestá v druhom ročníku?

Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. Samospráva mesta mala zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu Lidl Čistinky, a či sa do projektu zapojí a svoj záujem nám písomne potvrdiť. Záujem prejavilo 68 z celkovo 108 oslovených lokalít. Päť miest, ktoré získali Lidl Čistinku v prvom ročníku súťaže boli z oslovenia vylúčené.

Sú už niekde Čistinky postavené?

Z prvého ročníka máme 5 víťazných miest – Modra, Dolný Kubín, Komárno, Štúrovo a Rimavská Sobota. Lidl Čistinka bola pre verejnosť otvorená v meste Rimavská Sobota, v ostatných mestách prebieha výstavba a dokončovacie práce. O ich priebehu a slávnostných otvoreniach budeme informovať na tejto stránke.

Prečo sú mestá rozdelené do jednotlivých kategórií?

Kategórie boli vytvorené na základe počtu obyvateľov s cieľom zabezpečiť rovnosť šancí pre každé mesto. Súťažiť sa bude celkovo v piatich kategóriách podľa počtu obyvateľov. Pri rozdelení miest do jednotlivých kategórií podľa počtu obyvateľov sme vychádzali z aktuálnych údajov o počte obyvateľov miest a obcí Štatistického úradu Slovenskej republiky 2023M04 platných k 11.7.2023. V každej kategórií sa stáva víťazom mesto, ktoré sa umiestni na prvej priečke s najvyšším počtom získaných hlasov. Na Slovensku teda v roku 2024 vyrastie 5 mestských parkov - Lidl Čistiniek. Viac informácií je k dispozícií v Pravidlách súťaže.

V koľkých mestách nakoniec postavíte Lidl Čistinky?

V každej kategórii získa Lidl Čistinku 1 mesto, ktoré bude mať po ukončení súťaže najväčší počet hlasov. To znamená 5 Lidl Čistiniek v piatich mestách alebo mestských častiach.

Kedy a kde sa dozvieme, ktoré mestá vyhrali?

Výsledky a víťazné mestá budú po notárskom overení vyhlásené do 7 pracovných dní od okamihu skončenia súťaže na tejto webovej stránke. Predstavitelia výherných miest a mestských častí budú kontaktovaní emailom a telefonicky.

Môže v Bratislave a Košiciach vyhrať aj viac mestských častí?

Áno, je to možné. V týchto najväčších mestách Slovenska medzi sebou v rôznych kategóriách súťažia v rámci jedného mesta rôzne mestské časti, a pokiaľ vyhrajú svoju kategóriu, môže sa stať, že v jednom meste postavíme viac Lidl Čistiniek.

Kedy sa začne výstavba vo víťazných mestách?

Výstavbu začneme v spolupráci s víťaznými mestami na jar 2024 tak, aby v letných až jesenných mesiacoch mohli mestské parky – Lidl Čistinky už slúžiť verejnosti.

Ako zistím priebežné poradie?

Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 15.10.2023. Posledných 7 kalendárnych dní pred ukončením hlasovania, teda od 16.10.2023 do 22.10.2023 nebudú priebežné výsledky zverejňované.

Kedy budú zverejnené výsledky súťaže?

Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 06.11.2023 o 12.00 hod. na oficiálnej webovej stránke súťaže www.lidl.sk/cistinka.

Ako môžem podporiť svoje mesto?

Priamo tu na webovej stránke v sekcii "Na stiahnutie" sa nachádzajú podporené personalizované materiály pre každú zapojenú lokalitu na komunikáciu projektu Lidl Čistinka. Materiály slúžia mestám, ale aj jednotlivcom na podporu hlasovania a sú prístupné pre všetkých. Podporné materiály môže zdieľať každý, kto chce podporiť svoje mesto.

Bude možné hlasovať aj z inej krajiny?

Hlasovanie je možné len cez slovenských mobilných operátorov.

Kam môžem napísať, ak mám ďalšie otázky alebo niečo nefunguje?

Pre otázky a pomoc pri hlasovaní je možné napísať podnet do emailovej schránky sutaz@lidl.sk.

Kde si môžem skontrolovať svoje hlasy?

Kompletnú históriu svojich hlasov nájdete v sekcii Môj profil kliknutím na svoje meno v hlavnom menu stránky.

Prečo mi neprichádza overovacia SMS?

Uistite sa, že vaše telefónne číslo patrí do siete mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Približne 1 % našich SMS správ operátori z rôznych dôvodov nedoručia - plná schránka, preťažená sieť, výpadok signálu a pod. V prípade siete O2 si skúste na chvíľu deaktivovať službu Nevolajte mi cez aplikáciu operátora.

Stránka odo mňa opätovne pýta overenie prostredníctvom SMS, aj keď som už zaregistrovaný/á. Prečo?

Uistite sa, že sa do súťaže prihlasujete rovnakým spôsobom, akým ste sa zaregistrovali prostredníctvom e-mailovej adresy.

Musím pri každom hlasovaní opätovne overiť svoj e-mail?

Nie. V prípade, že máte povolené cookies vo Vašom prehliadači budete automaticky prihlásený až do manuálneho odhlásenia alebo vymazania súborov cookie, resp. vypršania ich platnosti.

Prihláste sa na odber Lidl noviniek

Odoberajte náš pravidelný Lidl newsletter a budete v obraze aj o ďalších aktivitách Lidla.