dekor

Otázky a odpovede

Od kedy do kedy prebieha hlasovanie?

Hlasovanie sa spustí 15.08.2022 (00:00:00) a ukončí sa 25.09.2022 (23:59:59) na stránke www.lidl.sk/cistinka

Čo potrebujem k tomu, aby som mohol hlasovať?

Každý zákazník predajne Lidl, ktorý si v čase konania súťaže zakúpi tovar v hodnote minimálne 20 eur, obdrží pri pokladnici 1x hlasovaciu kartičku. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty nákupu. Na kartičke sa nachádza unikátny hlasovací kód, prostredníctvom ktorého je možné odovzdať hlas na podporu vybraného mesta. Hlasovanie prebieha na stránke www.lidl.sk/cistinka.

Ako získam hlasovací kód?

Každý zákazník, ktorý si v termíne od 15.8.2022 zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur, obdrží pri pokladnici 1x hlasovaciu kartičku. Kartičku automaticky zákazník získava za každých ďalších celých 20 eur hodnoty jedného nákupu. To znamená, že pri hodnote nákupu od 20,00 eur do 39,99 eur, obdrží zákazník jednu kartičku; pri hodnote nákupu od 40,00 eur do 59,99 eur obdrží dve kartičky atď.

Hlasovacie kartičky zákazník za nákup obdrží iba v kamenných predajniach Lidl, nie je možné ich získať za nákup v internetovom obchode na stránke lidl.sk.

Ako hlasujem za svoje mesto?

Hlasovanie je možné na stránke www.cistinka.lidl.sk prostredníctvom unikátneho číselného hlasovacieho kódu z hlasovacej kartičky, ktorú získa zákazník za nákup v hodnote minimálne 20 eur.

Dá sa hlasovacia kartička kúpiť?

Hlasovacia kartička sa dá získať výlučne za nákup v hodnote minimálne 20 eur.

Koľko hlasov môžem odovzdať?

S jednou hlasovacou kartičkou a unikátnym kódom je možné odovzdať vždy iba jeden hlas vybranému mestu, obci alebo mestskej časti. Každá ďalšia obdržaná kartička dáva ďalšiu možnosť hlasovania.

Ako nájdem mesto, za ktoré chcem hlasovať?

Prostredníctvom hlasovacieho rámčeka je možné vybrať mesto, obec alebo mestskú časť (platí pre Bratislavu a Košice) a odovzdať svoj hlas. Do súťaže boli zaradené len tie mestá, obce a mestské časti, kde sa nachádza predajňa potravín Lidl a zároveň, ktoré potvrdili svoj záujem o súťaž písomným vyhlásením.

Prečo neviem nájsť svoje mesto, obec alebo mestskú časť?

Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. Samospráva mesta mala zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu Lidl Čistinky, a či sa do projektu zapojí a svoj záujem nám písomne potvrdiť. Záujem prejavilo 92 z celkovo 116 oslovených lokalít.

Prečo sa moje mesto nezapojilo?

Ak sa mesto, obec alebo mestská časť v zozname nenachádza, došlo zo strany zastupiteľstva k rozhodnutiu do súťaže sa nezapojiť. Pre zistenie konkrétnych dôvodov neúčasti v súťaži kontaktujte, prosím, priamo samosprávu mesta, obce alebo mestskej časti (platí pre Bratislavu a Košice)

Podľa čoho ste vyberali mestá?

Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. Samospráva mesta mala následne zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu Lidl Čistinky, a či sa do projektu zapojí. Svoj záujem potvrdili zapojené mestá písomne vyhlásením. Záujem prejavilo 92 z celkovo 116 oslovených lokalít.

Prečo sú mestá rozdelené do jednotlivých kategórií?

Kategórie boli vytvorené na základe počtu obyvateľov s cieľom zabezpečiť rovnosť šancí pre každé mesto. Súťažiť sa bude celkovo v piatich kategóriách podľa počtu obyvateľov (zdroj štatistický úrad SR link: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7101rr/v_om7101rr_00_00_00_sk). V každej kategórií sa stáva víťazom mesto, ktoré sa umiestni na prvej priečke s najvyšším počtom získaných hlasov. Na Slovensku teda v roku 2023 vyrastie 5 mestských parkov - Lidl Čistiniek. Viac informácií je k dispozícií v Pravidlách súťaže.

V koľkých mestách nakoniec postavíte Lidl Čistinky?

V každej kategórii získa Lidl Čistinku 1 mesto, ktoré bude mať po ukončení súťaže najväčší počet hlasov. To znamená 5 Lidl Čistiniek v piatich mestách alebo mestských častiach.

Kedy sa začne výstavba?

Výstavbu začneme v spolupráci s víťaznými mestami na jar 2023 tak, aby v letných mesiacoch mohli mestské parky – Lidl Čistinky už slúžiť verejnosti.

Ako zistím priebežné poradie?

Priebežné poradie miest je zobrazené na domovskej stránke www.lidl.sk/cistinka, resp. na stránke Aktuálny stav hlasovania a je dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania. Priebežné poradie môžete sledovať tu. V termíne od 19.09.2022 do 25.09.2022, tj. posledný týždeň hlasovania budú výsledky prekryté a výsledky budú následne zverejnené najneskôr do 7 dní od ukončenia súťaže..

Kedy budú zverejnené výsledky súťaže?

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 9.10.2022 o 12:00 hod. na oficiálnej stránke súťaže www.lidl.sk/cistinka

Ako môžem podporiť svoje mesto?

Priamo tu na webovej stránke v sekcii “Na stiahnutie“ sa nachádzajú podporné materiály pre každú zapojenú lokalitu na komunikáciu projektu Lidl Čistinka. Materiály slúžia mestám, ale aj jednotlivcom na podporu hlasovania a sú prístupné pre všetkých.

Kam môžem napísať, ak mám ďalšie otázky alebo niečo nefunguje?

Pre otázky a pomoc pri hlasovaní je možné napísať podnet do emailovej schránky sutaz@lidl.sk.